PCB 라우터, 밀링 머신

검색 결과 : 32
제조업체
Bantam ToolsSeeed Technology Co., LtdSparkFun Electronics
계열
-Nomad™ShapeokoStepokoTOL
제품 현황
Digi-Key에서 공급 중단단종활성
작업 크기
5.500" x 4.500" x 1.600"(140.00mm x 114.00mm x 40.60mm)8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)16.000" x 16.000" x 3.000"(425.00mm x 425.00mm x 75.00mm)17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)33.000" x 16.000" x 3.000"(838.00mm x 425.00mm x 76.20mm)33.000" x 17.500" x 4.000"(838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)33.000" x 33.000" x 3.000"(838.00mm x 838.00mm x 76.20mm)33.000" x 33.000" x 4.000"(838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)-
인터페이스
-USBUSB 2.0
파일 형식
-Eagle BRD(.brd), Gerber RS‐274X(.gtl 및 .grb), G-Code(.nc 및 .tap), SVG(.svg)G-Code
전압 - 공급
12V ~ 30V13V ~ 30V24VDC @ 5A101 VAC ~ 240 VAC @ 1.4A110V ~ 220V120VAC, 240VAC-
구성
-기계적 키트기판기판, 케이블, 인클로저, 기계적 키트, 전원 공급 장치, 스테퍼 모터, 스위치기판, 케이블, 인클로저, 전원 공급 장치, 스테퍼 모터, 스위치케이블케이블, 전원 공급 장치, 프로젝트 재료, 공구 세트
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
32검색 결과

보기
/ 32
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
작업 크기
인터페이스
파일 형식
전압 - 공급
구성
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩1,260,367.00000
벌크
-
벌크
활성
-
-
-
-
케이블
0
재고 있음
1 : ₩1,854,784.00000
벌크
-
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
16.000" x 16.000" x 3.000"(425.00mm x 425.00mm x 75.00mm)
USB
G-Code
24VDC @ 5A
기판, 케이블, 인클로저, 기계적 키트, 전원 공급 장치, 스테퍼 모터, 스위치
0
재고 있음
1 : ₩2,529,865.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
33.000" x 16.000" x 3.000"(838.00mm x 425.00mm x 76.20mm)
USB
G-Code
-
기계적 키트
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
TOL-19737
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
SparkFun Electronics
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩2,639,738.00000
벌크
벌크
활성
17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
TOL-19736
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
SparkFun Electronics
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩2,778,216.00000
벌크
벌크
활성
17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
0
재고 있음
1 : ₩2,867,405.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
33.000" x 33.000" x 3.000"(838.00mm x 838.00mm x 76.20mm)
USB
G-Code
-
기계적 키트
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
TOL-19739
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩2,942,659.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
TOL-19738
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩3,081,137.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, NO ROU
TOL-18453
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, NO ROU
SparkFun Electronics
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩3,200,503.00000
벌크
벌크
활성
33.000" x 17.500" x 4.000"(838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
케이블
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, WITH R
TOL-18454
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, WITH R
SparkFun Electronics
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩3,344,751.00000
벌크
벌크
활성
33.000" x 17.500" x 4.000"(838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
케이블
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, NO RO
TOL-18457
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, NO RO
SparkFun Electronics
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩3,552,107.00000
벌크
벌크
활성
33.000" x 33.000" x 4.000"(838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)
-
-
-
케이블
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, WITH
TOL-18458
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, WITH
SparkFun Electronics
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩3,696,355.00000
벌크
벌크
활성
33.000" x 33.000" x 4.000"(838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)
-
-
-
케이블
SHAPEOKO PRO STANDARD, NO ROUTER
TOL-19740
SHAPEOKO PRO STANDARD, NO ROUTER
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,154,342.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
TOL-14772
TOL-14772
NOMAD 883 PRO (WHITE HDPE)
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,217,566.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)
USB
-
120VAC, 240VAC
케이블, 전원 공급 장치, 프로젝트 재료, 공구 세트
TOL-14771
TOL-14771
NOMAD 883 PRO (GRAY HDPE)
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,217,566.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)
USB
-
120VAC, 240VAC
케이블, 전원 공급 장치, 프로젝트 재료, 공구 세트
TOL-14692
TOL-14692
NOMAD 883 PRO (BAMBOO)
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,217,566.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)
USB
-
-
케이블, 전원 공급 장치, 프로젝트 재료, 공구 세트
SHAPEOKO PRO STANDARD, WITH ROUT
TOL-19741
SHAPEOKO PRO STANDARD, WITH ROUT
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,292,820.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
17.500" x 17.500" x 4.000"(444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO PRO XL, NO ROUTER
TOL-19742
SHAPEOKO PRO XL, NO ROUTER
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,500,538.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
33.000" x 17.500" x 4.000"(838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO PRO XL, WITH ROUTER
TOL-19743
SHAPEOKO PRO XL, WITH ROUTER
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,639,016.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
33.000" x 17.500" x 4.000"(838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO PRO XXL, NO ROUTER
TOL-19744
SHAPEOKO PRO XXL, NO ROUTER
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,846,733.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
33.000" x 33.000" x 4.000"(838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)
-
-
-
-
SHAPEOKO PRO XXL, WITH ROUTER
TOL-19745
SHAPEOKO PRO XXL, WITH ROUTER
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩4,985,211.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
33.000" x 33.000" x 4.000"(838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)
-
-
-
-
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (GREY
TOL-19734
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (GREY
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩5,048,680.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)
-
-
110V ~ 220V
-
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (BAMB
TOL-19735
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (BAMB
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩5,048,680.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)
-
-
110V ~ 220V
-
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (HDPE
TOL-19733
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (HDPE
SparkFun Electronics
0
재고 있음
1 : ₩5,048,680.00000
벌크
벌크
Digi-Key에서 공급 중단
8.000" x 8.000" x 3.000"(203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)
-
-
110V ~ 220V
-
ROB-13155
ROB-13155
CNC BOARD 3-AXIS CNTRL SOLUTION
SparkFun Electronics
0
재고 있음
단종
벌크
단종
-
USB
G-Code
12V ~ 30V
기판
보기
/ 32

PCB 라우터, 밀링 머신


PCB 라우터와 밀링 머신은 레이아웃 파일의 패턴을 표시하기 위해 PCB 소재 시트에서 구리 부분을 제거하여 트레이스, 패드, 구조를 나타내는 데 사용됩니다. 제작 크기는 5.50” x 4.50” x 1.60”, 8.00” x 8.00” x 3.00”, 16.00” x 16.00” x 3.00”, 33.00” x 16.00” x 3.00”, 33.00” x 33.00” x 3.00”이며 USB 또는 USB 2.0 인터페이스로 제공됩니다.