VC1511

Visual Communications Company - VCC

광전자 | LED - 램프 교체품

제조업체 부품 번호
제품 요약
재고
포장
현황
세부 정보 보기
VC1511AxxW3x
VC1511A45W3D
LED T1 3/4 WG WHITE DIFF 28VDC
LED T1 3/4 WG WHITE DIFF 28VDC
477
벌크
-
VC1511BxxW3x
VC1511B25W3D
LED T3 1/4 WG WHITE DIFF 12VDC
LED T3 1/4 WG WHITE DIFF 12VDC
412
벌크
-
VC1511AxxUY3
VC1511A35UY3
LED T1 3/4 WG 587NM YELLOW 24VDC
LED T1 3/4 WG 587NM YELLOW 24VDC
498
벌크
-
VC1511BxxW3x
VC1511B35W3D
LED T3 1/4 WG WHITE DIFF 24VDC
LED T3 1/4 WG WHITE DIFF 24VDC
500
벌크
-
VC1511AxxW3x
VC1511A25W3D
LED T1 3/4 WG WHITE DIFF 12VDC
LED T1 3/4 WG WHITE DIFF 12VDC
500
벌크
-
VC1511AxxW3x
VC1511A25W3
LED T1 3/4 WG WHITE CLEAR 12VDC
LED T1 3/4 WG WHITE CLEAR 12VDC
500
벌크
-
VC1511AxxUG3
VC1511A35UG3
LED T1 3/4 WG 525NM GREEN 24VDC
LED T1 3/4 WG 525NM GREEN 24VDC
500
벌크
-
VC1511AxxUR3
VC1511A35UR3
LED T1 3/4 WG 630NM RED 24VDC
LED T1 3/4 WG 630NM RED 24VDC
500
벌크
-
VC1511AxxW3x
VC1511A35W3D
LED T1 3/4 WG WHITE DIFF 24VDC
LED T1 3/4 WG WHITE DIFF 24VDC
499
벌크
-
VC1511AxxW3x
VC1511A45W3
LED T1 3/4 WG WHITE CLEAR 28VDC
LED T1 3/4 WG WHITE CLEAR 28VDC
465
벌크
-
VC1511AxxW3x
VC1511A35W3
LED T1 3/4 WG WHITE CLEAR 24VDC
LED T1 3/4 WG WHITE CLEAR 24VDC
260
벌크
-
VC1511AxxUR3
VC1511A25UR3
LED T1 3/4 WG 630NM RED 12VDC
LED T1 3/4 WG 630NM RED 12VDC
0
벌크
-