KRW | USD
제품 색인 > 변압기 > 특수 변압기

특수 변압기

결과: 458
458 항목 남음
검색 기준 옵션:
제조업체
지우기
포장
지우기
계열
지우기
부품 현황
지우기
유도 용량

지우기
함께 사용 가능한 부품/관련 부품
지우기
실장 유형
지우기
크기/치수
지우기
높이 - 장착(최대)
지우기
검색 기준 더 보기
검색 기준 감추기
검색결과 정렬 기준:
수량별 가격 보기:
  • 재고 현황
  • 사용 가능 미디어
  • 환경
458 항목 남음
페이지당 검색 결과
페이지 1/19
|< < 1 2 3 4 5 >|
부품 비교 Datasheets 사진 Digi-Key 부품 번호 제조업체 부품 번호 제조업체 제품 요약 주문 가능 수량
단가
KRW
최소 주문 수량 포장 계열 부품 현황 유도 용량 함께 사용 가능한 부품/관련 부품 실장 유형 크기/치수 높이 - 장착(최대)
   
ATB322524-0110-T000 Datasheet ATB322524-0110-T000 - TDK Corporation 445-8636-2-ND ATB322524-0110-T000 TRANSFORMERS 6,000 - 즉시 이용 가능: 6,000 ₩1,122.12900 1,000 최소 : 1,000 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
ATB3225 활성 7µH Xenon Flash 표면 실장 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.100"(2.54mm)
ATB322524-0110-T000 Datasheet ATB322524-0110-T000 - TDK Corporation 445-8636-1-ND ATB322524-0110-T000 TRANSFORMERS 6,712 - 즉시 이용 가능: 6,712 ₩2,131.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
ATB3225 활성 7µH Xenon Flash 표면 실장 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.100"(2.54mm)
ATB322524-0110-T000 Datasheet ATB322524-0110-T000 - TDK Corporation 445-8636-6-ND ATB322524-0110-T000 TRANSFORMERS 6,712 - 즉시 이용 가능: 6,712 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
ATB3225 활성 7µH Xenon Flash 표면 실장 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.100"(2.54mm)
14255R-100 Datasheet 14255R-100 - Echelon Corporation 1499-1039-2-ND 14255R-100 FT-X3 COMMUNICATIONS TRANFORMER 30,400 - 즉시 이용 가능: 30,400 ₩1,448.82000 100 최소 : 100 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
-
활성
-
FT 3120, 3150, 5000 스마트 트랜시버 표면 실장 0.670" L x 0.670" W(17.00mm x 17.00mm) 0.492"(12.50mm)
14255R-100 Datasheet 14255R-100 - Echelon Corporation 1499-1039-1-ND 14255R-100 FT-X3 COMMUNICATIONS TRANFORMER 30,709 - 즉시 이용 가능: 30,709 ₩1,444.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
-
활성
-
FT 3120, 3150, 5000 스마트 트랜시버 표면 실장 0.670" L x 0.670" W(17.00mm x 17.00mm) 0.492"(12.50mm)
14255R-100 Datasheet 14255R-100 - Echelon Corporation 1499-1039-6-ND 14255R-100 FT-X3 COMMUNICATIONS TRANFORMER 30,709 - 즉시 이용 가능: 30,709 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
-
활성
-
FT 3120, 3150, 5000 스마트 트랜시버 표면 실장 0.670" L x 0.670" W(17.00mm x 17.00mm) 0.492"(12.50mm)
PH9085.034NLT Datasheet PH9085.034NLT - Pulse Electronics Power 553-3348-2-ND PH9085.034NLT IND PWR 3.0X3.0X1.2 1.02MH SMT 2,800 - 즉시 이용 가능: 2,800 ₩1,549.43714 700 최소 : 700 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
-
활성 1.02mH MAX253 표면 실장 0.319" L x 0.280" W(8.10mm x 7.10mm) 0.200"(5.08mm)
PH9085.034NLT Datasheet PH9085.034NLT - Pulse Electronics Power 553-3348-1-ND PH9085.034NLT IND PWR 3.0X3.0X1.2 1.02MH SMT 3,402 - 즉시 이용 가능: 3,402 ₩2,959.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
-
활성 1.02mH MAX253 표면 실장 0.319" L x 0.280" W(8.10mm x 7.10mm) 0.200"(5.08mm)
PH9085.034NLT Datasheet PH9085.034NLT - Pulse Electronics Power 553-3348-6-ND PH9085.034NLT IND PWR 3.0X3.0X1.2 1.02MH SMT 3,402 - 즉시 이용 가능: 3,402 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
-
활성 1.02mH MAX253 표면 실장 0.319" L x 0.280" W(8.10mm x 7.10mm) 0.200"(5.08mm)
SM-LP-5001E Datasheet SM-LP-5001E - Bourns Inc. SM-LP-5001ETR-ND SM-LP-5001E TRANSF LINE MATCHING SMD 8,000 - 즉시 이용 가능: 8,000 ₩1,655.49500 400 최소 : 400 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
SM-LP-5001 활성 3.8H
-
표면 실장 0.354" L x 0.504" W(9.00mm x 12.80mm) 0.295"(7.50mm)
SM-LP-5001E Datasheet SM-LP-5001E - Bourns Inc. SM-LP-5001ECT-ND SM-LP-5001E TRANSF LINE MATCHING SMD 8,153 - 즉시 이용 가능: 8,153 ₩2,758.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
SM-LP-5001 활성 3.8H
-
표면 실장 0.354" L x 0.504" W(9.00mm x 12.80mm) 0.295"(7.50mm)
SM-LP-5001E Datasheet SM-LP-5001E - Bourns Inc. SM-LP-5001EDKR-ND SM-LP-5001E TRANSF LINE MATCHING SMD 8,153 - 즉시 이용 가능: 8,153 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
SM-LP-5001 활성 3.8H
-
표면 실장 0.354" L x 0.504" W(9.00mm x 12.80mm) 0.295"(7.50mm)
SM-LP-5002E Datasheet SM-LP-5002E - Bourns Inc. SM-LP-5002ETR-ND SM-LP-5002E TRANSF LINE MATCHING SMD 5,200 - 즉시 이용 가능: 5,200 ₩2,125.29750 400 최소 : 400 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
SM-LP-5002 활성 3.8H
-
표면 실장 0.354" L x 0.504" W(9.00mm x 12.80mm) 0.295"(7.50mm)
SM-LP-5002E Datasheet SM-LP-5002E - Bourns Inc. SM-LP-5002ECT-ND SM-LP-5002E TRANSF LINE MATCHING SMD 6,000 - 즉시 이용 가능: 6,000 ₩3,539.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
SM-LP-5002 활성 3.8H
-
표면 실장 0.354" L x 0.504" W(9.00mm x 12.80mm) 0.295"(7.50mm)
SM-LP-5002E Datasheet SM-LP-5002E - Bourns Inc. SM-LP-5002EDKR-ND SM-LP-5002E TRANSF LINE MATCHING SMD 6,000 - 즉시 이용 가능: 6,000 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
SM-LP-5002 활성 3.8H
-
표면 실장 0.354" L x 0.504" W(9.00mm x 12.80mm) 0.295"(7.50mm)
782485/55C Datasheet 782485/55C - Murata Power Solutions Inc. 811-1204-5-ND 782485/55C XFRMR 1:1.5 T/H ADM2485 ANLG DEV 14,476 - 즉시 이용 가능: 14,476 ₩2,486.00000 1 최소 : 1 튜브 782485 활성 513µH ADM2485 스루홀 0.360" L x 0.385" W(9.14mm x 9.77mm) 0.260"(6.60mm)
782485/35C Datasheet 782485/35C - Murata Power Solutions Inc. 811-1203-5-ND 782485/35C XFRMR 1:2.2 T/H ADM2485 ANLG DEV 2,135 - 즉시 이용 가능: 2,135 ₩2,486.00000 1 최소 : 1 튜브 782485 활성 234µH ADM2485 스루홀 0.360" L x 0.385" W(9.14mm x 9.77mm) 0.260"(6.60mm)
78253/55MC-R Datasheet 78253/55MC-R - Murata Power Solutions Inc. 811-2646-2-ND 78253/55MC-R MAX 253 TX 5V INPUT 5V OUT SMD 0 이용 가능: 0 ₩2,485.72800
-
테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
78253 기존 설계 전용 830µH MAX253 표면 실장 0.354" L x 0.375" W(9.00mm x 9.52mm) 0.260"(6.60mm)
78253/55MC-R Datasheet 78253/55MC-R - Murata Power Solutions Inc. 811-2646-1-ND 78253/55MC-R MAX 253 TX 5V INPUT 5V OUT SMD 608 - 즉시 이용 가능: 608 ₩2,474.00000
-
컷 테이프(CT)
다른 포장형태
78253 기존 설계 전용 830µH MAX253 표면 실장 0.354" L x 0.375" W(9.00mm x 9.52mm) 0.260"(6.60mm)
78253/55MC-R Datasheet 78253/55MC-R - Murata Power Solutions Inc. 811-2646-6-ND 78253/55MC-R MAX 253 TX 5V INPUT 5V OUT SMD 608 - 즉시 이용 가능: 608 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®
다른 포장형태
78253 기존 설계 전용 830µH MAX253 표면 실장 0.354" L x 0.375" W(9.00mm x 9.52mm) 0.260"(6.60mm)
78253/55JC-R Datasheet 78253/55JC-R - Murata Power Solutions Inc. 811-3112-2-ND 78253/55JC-R XFRMR 1:1.31 SMD MAX253 500 - 즉시 이용 가능: 500 ₩2,485.72800 500 최소 : 500 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
78253J 활성 830µH MAX253 표면 실장 0.354" L x 0.375" W(9.00mm x 9.52mm) 0.250"(6.35mm)
78253/55JC-R Datasheet 78253/55JC-R - Murata Power Solutions Inc. 811-3112-1-ND 78253/55JC-R XFRMR 1:1.31 SMD MAX253 885 - 즉시 이용 가능: 885 ₩2,474.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
78253J 활성 830µH MAX253 표면 실장 0.354" L x 0.375" W(9.00mm x 9.52mm) 0.250"(6.35mm)
78253/55JC-R Datasheet 78253/55JC-R - Murata Power Solutions Inc. 811-3112-6-ND 78253/55JC-R XFRMR 1:1.31 SMD MAX253 885 - 즉시 이용 가능: 885 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
78253J 활성 830µH MAX253 표면 실장 0.354" L x 0.375" W(9.00mm x 9.52mm) 0.250"(6.35mm)
14250R-300 Datasheet 14250R-300 - Echelon Corporation 1499-1061-2-ND
14250R-300 FT-X2 SURFACE MOUNT COMMUNICATIO 5,400 - 즉시 이용 가능: 5,400 ₩2,613.56667 300 최소 : 300 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
-
활성
-
FT 3120, 3150 스마트 트랜시버 표면 실장 0.560" L x 0.660" W(14.22mm x 16.77mm) 0.322"(8.18mm)
14250R-300 Datasheet 14250R-300 - Echelon Corporation 1499-1061-1-ND
14250R-300 FT-X2 SURFACE MOUNT COMMUNICATIO 7,245 - 즉시 이용 가능: 7,245 ₩2,616.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
-
활성
-
FT 3120, 3150 스마트 트랜시버 표면 실장 0.560" L x 0.660" W(14.22mm x 16.77mm) 0.322"(8.18mm)
페이지당 검색 결과
페이지 1/19
|< < 1 2 3 4 5 >|

02:47:12 1-16-2021