KRW | USD

제품 색인 > 커패시터 > 운모 및 PTFE 커패시터

결과: 9,088
9,088 항목 남음
검색 기준 옵션:
포장
지우기
계열
지우기
부품 현황
지우기
정전 용량

지우기
허용 오차
지우기
전압 - 정격

지우기
유전체 소재
지우기
작동 온도
지우기
실장 유형
지우기
패키지/케이스
지우기
리드 간격
지우기
특징
지우기
크기/치수
지우기
높이 - 장착(최대)
지우기
검색 기준 더 보기
검색 기준 감추기
검색결과 정렬 기준:
수량별 가격 보기:
  • 재고 현황
  • 사용 가능 미디어
  • 환경
9,088 항목 남음
페이지당 검색 결과
페이지 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|
부품 비교 Datasheets 사진 Digi-Key 부품 번호 제조업체 부품 번호 제조업체 제품 요약 주문 가능 수량
단가
KRW
최소 주문 수량 포장 계열 부품 현황 정전 용량 허용 오차 전압 - 정격 유전체 소재 작동 온도 실장 유형 패키지/케이스 리드 간격 특징 크기/치수 높이 - 장착(최대)
   
MC22FD102J-F Datasheet MC22FD102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1131-ND MC22FD102J-F CAP MICA 1000PF 5% 500V 2220 9,339 - 즉시
16,800 - 공장 재고
이용 가능: 9,339
₩7,022.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 1000pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.079"(2.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-2-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 500 - 즉시 이용 가능: 500 ₩4,107.71000 500 최소 : 500 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
MC 활성 1500pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-1-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 720 - 즉시 이용 가능: 720 ₩7,586.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
MC 활성 1500pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-6-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 720 - 즉시 이용 가능: 720 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
MC 활성 1500pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
-
CD19FD102FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2622-ND CD19FD102FO3F CAP MICA 1000PF 1% 500V RADIAL 1,022 - 즉시
3,150 - 공장 재고
이용 가능: 1,022
₩5,304.00000 1 최소 : 1 벌크 CD19 활성 1000pF ±1% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.343"(8.70mm) 범용 0.650" L x 0.220" W(16.50mm x 5.60mm) 0.520"(13.20mm)
CDV16FF102JO3 Datasheet CDV16FF102JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3095-ND CDV16FF102JO3 CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 2,566 - 즉시
5,800 - 공장 재고
이용 가능: 2,566
₩5,642.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV16 활성 1000pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.461" L x 0.173" W(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
MC22FF102J-F Datasheet MC22FF102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1134-ND MC22FF102J-F CAP MICA 1000PF 5% 1KV 2220 660 - 즉시
4,800 - 공장 재고
이용 가능: 660
₩7,649.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 1000pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CD30FD223JO3F Datasheet CD30FD223JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3880-ND CD30FD223JO3F CAP MICA 0.022UF 5% 500V RADIAL 372 - 즉시 이용 가능: 372 ₩38,695.00000 1 최소 : 1 벌크 CD30 활성 0.022µF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.437"(11.10mm) 범용 0.831" L x 0.461" W(21.10mm x 11.70mm) 0.929"(23.60mm)
CDV16FF101JO3F Datasheet CDV16FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3094-ND CDV16FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 3,421 - 즉시
5,300 - 공장 재고
이용 가능: 3,421
₩2,332.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV16 활성 100pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.429" L x 0.150" W(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15CD050DO3 Datasheet CD15CD050DO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2818-ND CD15CD050DO3 CAP MICA 5PF 0.5PF 500V RADIAL 3,888 - 즉시 이용 가능: 3,888 ₩2,520.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 5pF ±0.5pF 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED220JO3 Datasheet CD15ED220JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1049-ND CD15ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL 1,870 - 즉시
700 - 공장 재고
이용 가능: 1,870
₩2,520.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 22pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED240JO3F Datasheet CD15ED240JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2664-ND CD15ED240JO3F CAP MICA 24PF 5% 500V RADIAL 2,863 - 즉시 이용 가능: 2,863 ₩2,558.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 24pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED220JO3F Datasheet CD15ED220JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2602-ND CD15ED220JO3F CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL 1,007 - 즉시
16,800 - 공장 재고
이용 가능: 1,007
₩2,558.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 22pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD17CD150JO3F Datasheet CD17CD150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3002-ND CD17CD150JO3F CAP MICA 15PF 5% 500V RADIAL 7,532 - 즉시
1,800 - 공장 재고
이용 가능: 7,532
₩2,733.00000 1 최소 : 1 벌크 CD17 활성 15pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CDV16FF221JO3F Datasheet CDV16FF221JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3988-ND CDV16FF221JO3F CAP MICA 220PF 5% 1KV RADIAL 1,555 - 즉시
450 - 공장 재고
이용 가능: 1,555
₩2,859.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV16 활성 220pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.234"(5.94mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.429" L x 0.150" W(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
MC08EA150J-F Datasheet MC08EA150J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1100-ND MC08EA150J-F CAP MICA 15PF 5% 100V 0805 1,659 - 즉시
1,000 - 공장 재고
이용 가능: 1,659
₩2,896.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 15pF ±5% 100V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 0805(2012 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) 0.055"(1.40mm)
CD15FD151JO3F Datasheet CD15FD151JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2598-ND CD15FD151JO3F CAP MICA 150PF 5% 500V RADIAL 5,231 - 즉시
11,500 - 공장 재고
이용 가능: 5,231
₩3,022.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 150pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.461" L x 0.189" W(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
CD5CC150JO3F Datasheet CD5CC150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2658-ND CD5CC150JO3F CAP MICA 15PF 5% 300V RADIAL 1,135 - 즉시
900 - 공장 재고
이용 가능: 1,135
₩3,235.00000 1 최소 : 1 벌크 CD5 활성 15pF ±5% 300V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.118"(3.00mm) 범용 0.272" L x 0.118" W(6.90mm x 3.00mm) 0.189"(4.80mm)
CD15ED390GO3F Datasheet CD15ED390GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2954-ND CD15ED390GO3F CAP MICA 39PF 2% 500V RADIAL 1,121 - 즉시
7,000 - 공장 재고
이용 가능: 1,121
₩3,323.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 39pF ±2% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED470GO3F Datasheet CD15ED470GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2957-ND CD15ED470GO3F CAP MICA 47PF 2% 500V RADIAL 1,023 - 즉시
8,800 - 공장 재고
이용 가능: 1,023
₩3,323.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 47pF ±2% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
MC12FD470J-F Datasheet MC12FD470J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1118-ND MC12FD470J-F CAP MICA 47PF 5% 500V 1210 2,315 - 즉시 이용 가능: 2,315 ₩3,661.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 47pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 1210(3225 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CD5EC470JO3F Datasheet CD5EC470JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2643-ND CD5EC470JO3F CAP MICA 47PF 5% 300V RADIAL 4,417 - 즉시
6,600 - 공장 재고
이용 가능: 4,417
₩3,887.00000 1 최소 : 1 벌크 CD5 활성 47pF ±5% 300V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.118"(3.00mm) 범용 0.272" L x 0.142" W(6.90mm x 3.60mm) 0.209"(5.30mm)
CD15FD301JO3 Datasheet CD15FD301JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1065-ND CD15FD301JO3 CAP MICA 300PF 5% 500V RADIAL 1,011 - 즉시
400 - 공장 재고
이용 가능: 1,011
₩3,962.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 300pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.469" L x 0.209" W(11.90mm x 5.30mm) 0.390"(9.90mm)
CD5CC050DO3F Datasheet CD5CC050DO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2637-ND CD5CC050DO3F CAP MICA 5PF 0.5PF 300V RADIAL 364 - 즉시
1,400 - 공장 재고
이용 가능: 364
₩4,000.00000 1 최소 : 1 벌크 CD5 활성 5pF ±0.5pF 300V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.118"(3.00mm) 범용 0.272" L x 0.110" W(6.90mm x 2.80mm) 0.189"(4.80mm)
MC12FD101J-F Datasheet MC12FD101J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1116-ND MC12FD101J-F CAP MICA 100PF 5% 500V 1210 7,090 - 즉시
7,900 - 공장 재고
이용 가능: 7,090
₩4,037.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 100pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 1210(3225 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
페이지당 검색 결과
페이지 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|

03:43:55 1-21-2020