KRW | USD

제품 색인 > 커패시터 > 운모 및 PTFE 커패시터

결과: 9,082
9,082 항목 남음
검색 기준 옵션:
포장
지우기
계열
지우기
부품 현황
지우기
정전 용량

지우기
허용 오차
지우기
전압 - 정격

지우기
유전체 소재
지우기
작동 온도
지우기
실장 유형
지우기
패키지/케이스
지우기
리드 간격
지우기
특징
지우기
크기/치수
지우기
높이 - 장착(최대)
지우기
검색 기준 더 보기
검색 기준 감추기
검색결과 정렬 기준:
수량별 가격 보기:
  • 재고 현황
  • 사용 가능 미디어
  • 환경
9,082 항목 남음
페이지당 검색 결과
페이지 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|
부품 비교 Datasheets 사진 Digi-Key 부품 번호 제조업체 부품 번호 제조업체 제품 요약 주문 가능 수량
단가
KRW
최소 주문 수량 포장 계열 부품 현황 정전 용량 허용 오차 전압 - 정격 유전체 소재 작동 온도 실장 유형 패키지/케이스 리드 간격 특징 크기/치수 높이 - 장착(최대)
   
MC22FD102J-F Datasheet MC22FD102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1131-ND MC22FD102J-F CAP MICA 1000PF 5% 500V 2220 9,498 - 즉시
16,800 - 공장 재고
이용 가능: 9,498
₩5,355.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 1000pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.079"(2.00mm)
CD15FD221JO3 Datasheet CD15FD221JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1046-ND CD15FD221JO3 CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL 3,394 - 즉시
3,700 - 공장 재고
이용 가능: 3,394
₩3,541.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 220pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.461" L x 0.201" W(11.70mm x 5.10mm) 0.382"(9.70mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-2-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 1,000 - 즉시 이용 가능: 1,000 ₩4,157.24400 500 최소 : 500 테이프 및 릴(TR)
다른 포장형태
MC 활성 1500pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-1-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 1,336 - 즉시 이용 가능: 1,336 ₩7,677.00000 1 최소 : 1 컷 테이프(CT)
다른 포장형태
MC 활성 1500pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
MC22FF152J-TF Datasheet MC22FF152J-TF - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-4455-6-ND MC22FF152J-TF CAP MICA 1500PF 5% 1KV 2220 1,336 - 즉시 이용 가능: 1,336 Digi-Reel® 1 최소 : 1 Digi-Reel®
다른 포장형태
MC 활성 1500pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CDV16FF102JO3F Datasheet CDV16FF102JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2624-ND CDV16FF102JO3F CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 10,627 - 즉시
26,750 - 공장 재고
이용 가능: 10,627
₩4,759.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV16 활성 1000pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.234"(5.94mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.461" L x 0.173" W(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
-
CD19FD102FO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2622-ND CD19FD102FO3F CAP MICA 1000PF 1% 500V RADIAL 1,159 - 즉시
5,550 - 공장 재고
이용 가능: 1,159
₩5,368.00000 1 최소 : 1 벌크 CD19 활성 1000pF ±1% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.343"(8.70mm) 범용 0.650" L x 0.220" W(16.50mm x 5.60mm) 0.520"(13.20mm)
CDV16FF102JO3 Datasheet CDV16FF102JO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3095-ND CDV16FF102JO3 CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 2,630 - 즉시
5,800 - 공장 재고
이용 가능: 2,630
₩5,711.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV16 활성 1000pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.461" L x 0.173" W(11.70mm x 4.40mm) 0.500"(12.70mm)
CDV19FF102JO3F Datasheet CDV19FF102JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2636-ND CDV19FF102JO3F CAP MICA 1000PF 5% 1KV RADIAL 645 - 즉시
2,200 - 공장 재고
이용 가능: 645
₩6,256.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV19 활성 1000pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.343"(8.70mm) 범용 0.669" L x 0.252" W(17.00mm x 6.40mm) 0.532"(13.50mm)
MC22FF102J-F Datasheet MC22FF102J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1134-ND MC22FF102J-F CAP MICA 1000PF 5% 1KV 2220 1,005 - 즉시
6,100 - 공장 재고
이용 가능: 1,005
₩7,741.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 1000pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 2220(5750 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) 0.157"(4.00mm)
CD30FD223JO3F Datasheet CD30FD223JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3880-ND CD30FD223JO3F CAP MICA 0.022UF 5% 500V RADIAL 372 - 즉시 이용 가능: 372 ₩39,161.00000 1 최소 : 1 벌크 CD30 활성 0.022µF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.437"(11.10mm) 범용 0.831" L x 0.461" W(21.10mm x 11.70mm) 0.929"(23.60mm)
CD15CD050DO3 Datasheet CD15CD050DO3 - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2818-ND CD15CD050DO3 CAP MICA 5PF 0.5PF 500V RADIAL 3,900 - 즉시 이용 가능: 3,900 ₩2,551.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 5pF ±0.5pF 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED240JO3F Datasheet CD15ED240JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2664-ND CD15ED240JO3F CAP MICA 24PF 5% 500V RADIAL 2,881 - 즉시 이용 가능: 2,881 ₩2,589.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 24pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED300JO3F Datasheet CD15ED300JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2625-ND CD15ED300JO3F CAP MICA 30PF 5% 500V RADIAL 925 - 즉시
8,500 - 공장 재고
이용 가능: 925
₩2,589.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 30pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD17CD150JO3F Datasheet CD17CD150JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3002-ND CD17CD150JO3F CAP MICA 15PF 5% 500V RADIAL 7,532 - 즉시
1,800 - 공장 재고
이용 가능: 7,532
₩2,766.00000 1 최소 : 1 벌크 CD17 활성 15pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
MC12FD101J-F Datasheet MC12FD101J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1116-ND MC12FD101J-F CAP MICA 100PF 5% 500V 1210 7,525 - 즉시
8,100 - 공장 재고
이용 가능: 7,525
₩2,804.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 100pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 1210(3225 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CDV16FF221JO3F Datasheet CDV16FF221JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3988-ND CDV16FF221JO3F CAP MICA 220PF 5% 1KV RADIAL 1,765 - 즉시
1,450 - 공장 재고
이용 가능: 1,765
₩2,893.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV16 활성 220pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 150°C 스루홀 레이디얼 0.234"(5.94mm) RF, 높은 Q값, 저손실 0.429" L x 0.150" W(10.90mm x 3.80mm) 0.461"(11.70mm)
CD15FD151JO3F Datasheet CD15FD151JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2598-ND CD15FD151JO3F CAP MICA 150PF 5% 500V RADIAL 5,333 - 즉시
11,500 - 공장 재고
이용 가능: 5,333
₩3,058.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 150pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.461" L x 0.189" W(11.70mm x 4.80mm) 0.370"(9.40mm)
MC18FD331J-F Datasheet MC18FD331J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1126-ND MC18FD331J-F CAP MICA 330PF 5% 500V 1812 4,239 - 즉시
400 - 공장 재고
이용 가능: 4,239
₩3,325.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 330pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 1812(4532 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) 0.079"(2.00mm)
CD15ED470GO3F Datasheet CD15ED470GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2957-ND CD15ED470GO3F CAP MICA 47PF 2% 500V RADIAL 1,231 - 즉시
8,800 - 공장 재고
이용 가능: 1,231
₩3,363.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 47pF ±2% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CD15ED390GO3F Datasheet CD15ED390GO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2954-ND CD15ED390GO3F CAP MICA 39PF 2% 500V RADIAL 1,123 - 즉시
7,000 - 공장 재고
이용 가능: 1,123
₩3,363.00000 1 최소 : 1 벌크 CD15 활성 39pF ±2% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.232"(5.90mm) 범용 0.449" L x 0.169" W(11.40mm x 4.30mm) 0.358"(9.10mm)
CDV19FF101JO3F Datasheet CDV19FF101JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-3132-ND CDV19FF101JO3F CAP MICA 100PF 5% 1KV RADIAL 10,877 - 즉시
9,700 - 공장 재고
이용 가능: 10,877
₩3,629.00000 1 최소 : 1 벌크 CDV19 활성 100pF ±5% 1kV 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.343"(8.70mm) 범용 0.642" L x 0.189" W(16.30mm x 4.80mm) 0.500"(12.70mm)
MC12FD470J-F Datasheet MC12FD470J-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-1118-ND MC12FD470J-F CAP MICA 47PF 5% 500V 1210 2,315 - 즉시
700 - 공장 재고
이용 가능: 2,315
₩3,705.00000 1 최소 : 1 벌크
다른 포장형태
MC 활성 47pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 표면 실장 1210(3225 미터법)
-
RF, 높은 Q값, 저손실 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) 0.079"(2.00mm)
CD5EC470JO3F Datasheet CD5EC470JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2643-ND CD5EC470JO3F CAP MICA 47PF 5% 300V RADIAL 4,438 - 즉시
6,600 - 공장 재고
이용 가능: 4,438
₩3,934.00000 1 최소 : 1 벌크 CD5 활성 47pF ±5% 300V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.118"(3.00mm) 범용 0.272" L x 0.142" W(6.90mm x 3.60mm) 0.209"(5.30mm)
-
CD19FD471JO3F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) 338-2611-ND CD19FD471JO3F CAP MICA 470PF 5% 500V RADIAL 206 - 즉시
3,100 - 공장 재고
이용 가능: 206
₩4,137.00000 1 최소 : 1 벌크 CD19 활성 470pF ±5% 500V 운모 -55°C ~ 125°C 스루홀 레이디얼 0.343"(8.70mm) 범용 0.642" L x 0.201" W(16.30mm x 5.10mm) 0.512"(13.00mm)
페이지당 검색 결과
페이지 1/364
|< < 1 2 3 4 5 >|

08:02:57 12-6-2019