4879287 TVS 다이오드 키트 6.8V ~ 550V 항복 표면 실장 180개(36개 값 - 각각 5개)
가격 및 조달
부가가치 품목
 

수량

목록에 추가

모든 가격은 KRW 기준입니다.
수량 단가 금액
1 69,276.00000 ₩69,276
10 60,134.40000 ₩601,344

표시된 주문 수량보다 더 많은 수량이 필요한 경우 견적 요청서를 제출해 주세요.

4879287

규격서
Digi-Key 부품 번호 P6SMB-CA-KIT-ND
복사  
제조업체

Littelfuse Inc.

복사  
제조업체 부품 번호 4879287
복사  
제품 요약 KIT TVS DIODE 600W BI-DIR SMB
복사  
제품 세부 정보

TVS 다이오드 키트 6.8V ~ 550V 항복 표면 실장 180개(36개 값 - 각각 5개)

복사  
고객참조번호(선택 사항)
제품 특성
형식 제품 요약 모두 선택
종류
제조업체 Littelfuse Inc.
계열 P6SMB
포장 책자 
부품 현황 활성
키트 유형 ESD 보호
수량 180개(36개 값 - 각각 5개)
전압 - 항복 6.8V ~ 550V
실장 유형 표면 실장
포함 패키지 DO-214AA, SMB
 
환경 및 수출 등급 분류
RoHS 준수 여부 ROHS3 준수
수분 민감도 레벨(MSL) 1(무제한)
키트 내용물
부품 번호 제품 요약 키트 수량
P6SMB36CALFCT-ND TVS DIODE 30.8VWM 49.9VC DO214AA 5
P6SMB6.8CALFCT-ND TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AA 5
P6SMB33CALFCT-ND TVS DIODE 28.2VWM 45.7VC DO214AA 5
P6SMB24CALFCT-ND TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO214AA 5
P6SMB15CALFCT-ND TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO214AA 5
P6SMB56CALFCT-ND TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AA 5
P6SMB18CALFCT-ND TVS DIODE 15.3VWM 25.5VC DO214AA 5
P6SMB16CALFCT-ND TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC DO214AA 5
P6SMB43CALFCT-ND TVS DIODE 36.8VWM 59.3VC DO214AA 5
P6SMB30CALFCT-ND TVS DIODE 25.6VWM 41.4VC DO214AA 5
P6SMB20CALFCT-ND TVS DIODE 17.1VWM 27.7VC DO214AA 5
P6SMB47CALFCT-ND TVS DIODE 40.2VWM 64.8VC DO214AA 5
P6SMB27CALFCT-ND TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC DO214AA 5
P6SMB400CALFCT-ND TVS DIODE 342VWM 548VC DO214AA 5
P6SMB62CALFCT-ND TVS DIODE 53VWM 85VC DO214AA 5
P6SMB22CALFCT-ND TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC DO214AA 5
P6SMB12CALFCT-ND TVS DIODE 10.2VWM 16.7VC DO214AA 5
P6SMB200CALFCT-ND TVS DIODE 171VWM 274VC DO214AA 5
P6SMB350CALFCT-ND TVS DIODE 300VWM 482VC DO214AA 5
P6SMB550CALFCT-ND TVS DIODE 468VWM 760VC DO214AA 5
P6SMB300CALFCT-ND TVS DIODE 256VWM 414VC DO214AA 5
P6SMB39CALFCT-ND TVS DIODE 33.3VWM 53.9VC DO214AA 5
P6SMB440CALFCT-ND TVS DIODE 376VWM 602VC DO214AA 5
P6SMB11CALFCT-ND TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO214AA 5
P6SMB510CALFCT-ND TVS DIODE 434VWM 698VC DO214AA 5
P6SMB68CALFCT-ND TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO214AA 5
P6SMB7.5CALFCT-ND TVS DIODE 6.4VWM 11.3VC DO214AA 5
P6SMB10CALFCT-ND TVS DIODE 8.55VWM 14.5VC DO214AA 5
P6SMB220CALFCT-ND TVS DIODE 185VWM 328VC DO214AA 5
P6SMB51CALFCT-ND TVS DIODE 43.6VWM 70.1VC DO214AA 5
P6SMB13CALFCT-ND TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO214AA 5
P6SMB8.2CALFCT-ND TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC DO214AA 5
P6SMB130CALFCT-ND TVS DIODE 111VWM 179VC DO214AA 5
F5663CT-ND TVS DIODE 102VWM 165VC DO214AA 5
1528-1079-ND BLANK STORAGE BOOK SMT 20PGS 1
추가 리소스
표준 포장 1
다른 이름 P6SMB-CA-KIT