KRW | USD
즐겨찾기

OTH-Q81771B-00-DN5 Thermal Pad 회색 16.00mm x 16.00mm 정사각 Tacky - 양면
가격 및 조달
0
 

수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
수량 단가 금액
1 789.00000 ₩789
10 753.80000 ₩7,538
25 716.12000 ₩17,903
50 697.28000 ₩34,864
100 687.85000 ₩68,785

표시된 주문 수량보다 더 많은 수량이 필요한 경우 견적 요청서를 제출해 주세요.

OTH-Q81771B-00-DN5

규격서
Digi-Key 부품 번호 926-1528-ND
복사  
제조업체

복사  
제조업체 부품 번호 OTH-Q81771B-00-DN5
복사  
제품 요약 THERM PAD 16MMX16MM GRAY
복사  
제조업체 표준 리드 타임 4주
제품 세부 정보

Thermal Pad 회색 16.00mm x 16.00mm 정사각 Tacky - 양면

복사  
제품 특성
형식 제품 요약 모두 선택
종류
제조업체 Laird Technologies - Thermal Materials
계열 Tpcm™ 580
부품 현황 활성
사용 -
유형 상변화 패드, 시트
형태 정사각
아웃라인 16.00mm x 16.00mm
두께 0.0100"(0.254mm)
소재 위상 변화 복합물
접착제 Tacky - 양면
뒷면, 캐리어 -
색상 회색
열 저항성 -
열 전도율 3.8W/m-K
보관 수명 -
보관 수명 시작 날짜 -
스토리지/냉장 온도 -
 
환경 및 수출 등급 분류
RoHS 준수 여부 RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL) 1(무제한)
관련 부품 더 보기

BXRC-50C4001-D-74

LED COB VERO 18 5000K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보

BXRC-35E4000-D-73

LED COB VERO 18 3500K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보

BXRC-30E4000-D-73

LED COB VERO 18 3000K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보

BXRC-27G4000-D-73

LED COB VERO 18 2700K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보

BXRC-40E4000-D-73

LED COB VERO 18 4000K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보

BXRC-30G4000-D-73

LED COB VERO 18 3000K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보
함께 고려해 볼 만한 제품

OTH-Q81771C-00-DN5

THERM PAD 10MMX10MM GRAY

Laird Technologies - Thermal Materials

₩401.77778 세부 정보

OTH-Q175863A-00-DN

THERM PAD 28MMX28MM 1=4PCS

Laird Technologies - Thermal Materials

₩3,565.00000 세부 정보

TG6050-16-16-1

THERM PAD 16MMX16MM RED

t-Global Technology

₩866.00000 세부 정보

BXRC-35E4000-D-73

LED COB VERO 18 3500K ROUND

Bridgelux

₩11,740.00000 세부 정보

PL-2-1-254

THERM PAD 25.4MMX25.4MM GRAY

Wakefield-Vette

₩3,718.00000 세부 정보

LI98CN-100-100-0.18-0

THERM PAD 100MMX100MM W/ADH WHT

t-Global Technology

₩4,049.00000 세부 정보
추가 리소스
표준 포장 1
다른 이름 926-1528
OTH-Q175863B-00-DN