RFID 트랜스폰더, 태그

검색 결과 : 13
제조업체
Avery Dennison RFIDMurata ElectronicsNXP USA Inc.SparkFun ElectronicsTexas Instruments
계열
-Impinj® Monza® 4QTImpinj® Monza® R6MAGICSTRAP®NXP UCODE 7NXP UCODE 8Tag-it™ HF-I Standard Square Inlays
포장
Digi-Reel®벌크스트립컷 테이프(CT)테이프 및 릴(TR)
스타일
밀폐형인레이카드
기술
-수동
주파수
13.56MHz840MHz ~ 960MHz860MHz ~ 960MHz865MHz ~ 928MHz
쓰기 가능 메모리
96b(EPC), 64b(사용자)96b(사용자)128b(EPC), 128b(사용자)128b(EPC), 512b(사용자)128b(사용자)256b(사용자)256b(사용자)
표준
EPCEPC, ISO 18000-6ISO 15693, ISO 18000-3ISO 18000-6, EPCISO 18000-63, EPCISO 18000-6C, EPC
작동 온도
-40°C ~ 85°C-25°C ~ 70°C-
크기/치수
0.057" L x 0.039" W(1.45mm x 1.00mm)0.157" L x 0.157" W(4.00mm x 4.00mm)0.236" L x 0.079" W(6.00mm x 2.00mm)1.181" L x 0.630" W(30.00mm x 16.00mm)1.634" L x 0.630" W(41.50mm x 16.00mm)1.968" L x 1.181" W(50.00mm x 30.00mm)1.969" L x 1.969" W(50.00mm x 50.00mm)2.087" L x 0.748" W(53.00mm x 19.00mm)2.362" L x 0.157" W(60.00mm x 4.00mm)2.520" L x 0.236" W(64.00mm x 6.00mm)3.543" L x 0.748" W(90.00mm x 19.00mm)3.740" L x 0.310" W(95.00mm x 7.88mm)
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
13검색 결과

보기
/ 13
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
스타일
기술
주파수
메모리 유형
쓰기 가능 메모리
표준
작동 온도
크기/치수
6-XSON, SOT886
SL3S1013FTB0,115
RFID TAG R/W 840-960MHZ INLAY
NXP USA Inc.
6,765
재고 있음
1 : ₩700.00000
컷 테이프(CT)
5,000 : ₩263.93460
테이프 및 릴(TR)
-
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
인레이
수동
840MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
256b(사용자)
EPC
-40°C ~ 85°C
0.057" L x 0.039" W(1.45mm x 1.00mm)
AD-661r6
RF600570
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
1,010
재고 있음
1 : ₩572.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
96b(사용자)
EPC, ISO 18000-6
-40°C ~ 85°C
3.543" L x 0.748" W(90.00mm x 19.00mm)
AD-160u7
RF100286
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
4,737
재고 있음
1 : ₩586.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
128b(사용자)
EPC, ISO 18000-6
-40°C ~ 85°C
2.362" L x 0.157" W(60.00mm x 4.00mm)
Tag-it HF-I Standard Square Inlays Series
RF37S114HTFJB
RFID TAG R/W 13.56MHZ INLAY
Texas Instruments
2,333
재고 있음
1 : ₩1,115.00000
벌크
벌크
활성
인레이
수동
13.56MHz
읽기/쓰기
256b(사용자)
ISO 15693, ISO 18000-3
-25°C ~ 70°C
0.157" L x 0.157" W(4.00mm x 4.00mm)
LXTBKZMCMG
LXTBKZMCMG-010
ON-METAL RFID RAIN TAG
Murata Electronics
2,652
재고 있음
1 : ₩6,959.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩3,307.83500
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
밀폐형
수동
865MHz ~ 928MHz
읽기/쓰기
96b(EPC), 64b(사용자)
ISO 18000-63, EPC
-40°C ~ 85°C
0.236" L x 0.079" W(6.00mm x 2.00mm)
RFID AD-681M4QT WET
RF600981
RFID AD-681M4QT WET
Avery Dennison RFID
17,720
재고 있음
1 : ₩757.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
128b(EPC), 512b(사용자)
ISO 18000-6C, EPC
-40°C ~ 85°C
1.969" L x 1.969" W(50.00mm x 50.00mm)
60057x
RF600576
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
2,968
재고 있음
1 : ₩586.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
96b(사용자)
ISO 18000-6, EPC
-40°C ~ 85°C
1.969" L x 1.969" W(50.00mm x 50.00mm)
AD-383u7
RF600465
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
12,148
재고 있음
1 : ₩614.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
128b(사용자)
EPC, ISO 18000-6
-40°C ~ 85°C
1.968" L x 1.181" W(50.00mm x 30.00mm)
AD-370u7
600544
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
3,346
재고 있음
1 : ₩657.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
128b(사용자)
EPC, ISO 18000-6
-40°C ~ 85°C
2.087" L x 0.748" W(53.00mm x 19.00mm)
BOB-24474
WRL-20226
UHF RFID TAGS - 30MM X 16MM
SparkFun Electronics
22
재고 있음
1 : ₩857.00000
벌크
-
벌크
활성
카드
-
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
128b(EPC), 128b(사용자)
EPC
-
1.181" L x 0.630" W(30.00mm x 16.00mm)
600xxx
RF600600
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
0
재고 있음
리드 타임 확인
300,000 : ₩103.19235
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
96b(사용자)
ISO 18000-6, EPC
-40°C ~ 85°C
1.634" L x 0.630" W(41.50mm x 16.00mm)
RF100575
RF100575
RFID LABEL AD-456U8 (FCC)
Avery Dennison RFID
0
재고 있음
리드 타임 확인
300,300 : ₩573.72744
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
128b(사용자)
ISO 18000-6C, EPC
-40°C ~ 85°C
2.520" L x 0.236" W(64.00mm x 6.00mm)
60059x
RF600593
RFID TAG R/W 860-960MHZ INLAY
Avery Dennison RFID
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩700.00000
스트립
스트립
활성
인레이
수동
860MHz ~ 960MHz
읽기/쓰기
96b(사용자)
ISO 18000-6, EPC
-40°C ~ 85°C
3.740" L x 0.310" W(95.00mm x 7.88mm)
보기
/ 13

RFID 트랜스폰더, 태그


RFID 트랜드폰더 태그는 수신기와 송신기가 결합된 소형 장치입니다. 이러한 장치는 무선 주파수 식별 판독기와 통신하며 무선 주파수 식별에 관련된 특정 주파수에서 작동하도록 설계됩니다. 특성으로는 형식, 기술, 주파수, 메모리 유형, 작성 가능 메모리가 있습니다. 형식으로는 카드, 코인, 밀폐형, 유리 밀폐형, 인레이, 전자 열쇠, 못, 손목 밴드가 있고 주파수 범위는 100kHz ~ 960MHz입니다.