DC 브러시리스 팬(BLDC)

검색 결과 : 171
포장
박스벌크
제품 현황
단종활성
전압 - 정격
5VDC12VDC24VDC
크기/치수
정사각형 - 17mm L x 17mm H정사각형 - 20mm L x 20mm H정사각형 - 25mm L x 25mm H정사각형 - 30mm L x 30mm H정사각형 - 35mm L x 35mm H정사각형 - 40mm L x 40mm H정사각형 - 50mm L x 50mm H정사각형 - 60mm L x 60mm H정사각형 - 80mm L x 80mm H정사각형 - 92mm L x 92mm H정사각형/원형 - 51.7mm L x 51.6mm H정사각형/원형 - 51mm L x 51mm H정사각형/원형 - 60mm L x 60mm H
6.50mm6.90mm8.00mm10.00mm15.00mm20.00mm25.00mm
공기 유량
0.700 CFM(0.020m³/min)0.900 CFM(0.025m³/min)1.3 CFM(0.036m³/min)1.5 CFM(0.042m³/min)1.6 CFM(0.045m³/min)1.9 CFM(0.053m³/min)2.2 CFM(0.061m³/min)2.7 CFM(0.076m³/min)3.0 CFM(0.084m³/min)3.5 CFM(0.098m³/min)3.7 CFM(0.104m³/min)3.8 CFM(0.106m³/min)
정압
0.080 in H2O(19.9 Pa)0.080 in H2O(20.0 Pa)0.100 in H2O(24.9 Pa)0.110 in H2O(27.4 Pa)0.120 in H2O(29.9 Pa)0.130 in H2O(32.4 Pa)0.140 in H2O(34.9 Pa)0.150 in H2O(37.3 Pa)0.150 in H2O(37.4 Pa)0.160 in H2O(39.8 Pa)0.160 in H2O(40.0 Pa)0.170 in H2O(42.3 Pa)
팬 유형
송풍기튜브모양의 축
특징
자동 재시작자동 재시작, PWM 제어, 속도 센서(Tach)자동 재시작, 구속 회전자 센서자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
잡음
14.2dB(A)15.7dB(A)16.0dB(A)16.5dB(A)16.7dB(A)18.0dB(A)20.0dB(A)20.1dB(A)20.5dB(A)20.6dB(A)21.0dB(A)21.3dB(A)
전력(와트)
300 mW330 mW340 mW360 mW380 mW390 mW400 mW420 mW430 mW440 mW450 mW460 mW
RPM
2400 RPM2600 RPM2700 RPM2800 RPM2900 RPM3000 RPM3100 RPM3200 RPM3300 RPM3400 RPM3500 RPM3800 RPM
종단
2 와이어 리드2 위치 직사각 커넥터3 와이어 리드3 위치 직사각 커넥터4 와이어 리드-
작동 온도
-22 ~ 194°F(-30 ~ 90°C)-4 ~ 185°F(-20 ~ 85°C)14 ~ 122°F(-10 ~ 50°C)14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)-
승인 기관
CE, CUR, TUV, ULCE, cURus, TUVCE, cURus, TUV, UKCAcURus, TUV
중량
0.009 lb(4.08 g)0.011 lb(4.99 g)0.012 lb(5.44 g)0.014 lb(6.35 g)0.015 lb(6.8 g)0.016 lb(7.26 g)0.017 lb(7.71 g)0.018 lb(8.16 g)0.022 lb(9.98 g)0.024 lb(10.89 g)0.035 lb(15.88 g)0.043 lb(19.5 g)
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
171검색 결과
적용된 검색 기준 모두 제거

보기
/ 171
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
전압 - 정격
크기/치수
공기 유량
정압
베어링 유형
팬 유형
특징
잡음
전력(와트)
RPM
종단
침투 보호
작동 온도
승인 기관
중량
MB50151V2-000U-A99
MF50151V2-1000U-A99
FAN AXIAL 50X15MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
25,132
재고 있음
1 : ₩5,944.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 50mm L x 50mm H
15.00mm
13.0 CFM(0.364m³/min)
0.170 in H2O(42.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
29.0dB(A)
540 mW
5000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.073 lb(33.11 g)
MF40101V1-1000U-G99
MF40101V1-1000U-G99
FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
351
재고 있음
1 : ₩7,206.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
8.0 CFM(0.224m³/min)
0.190 in H2O(47.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
27.3dB(A)
620 mW
7000 RPM
3 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MB50151V2-000U-A99
MF50151V1-1000U-A99
FAN AXIAL 50X15MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
20,211
재고 있음
1 : ₩8,469.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 50mm L x 50mm H
15.00mm
17.0 CFM(0.476m³/min)
0.230 in H2O(57.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
33.0dB(A)
870 mW
6100 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.073 lb(33.11 g)
MF40100V1_V2_MF40101VX_V1_V2
MF40101V1-1000U-A99
FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
20,601
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
8.0 CFM(0.224m³/min)
0.190 in H2O(47.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
27.3dB(A)
620 mW
7000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MF40100V1_V2_MF40101VX_V1_V2
MF40100V1-1000U-A99
FAN AXIAL 40X10MM VAPO 5VDC WIRE
Sunon Fans
13,544
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
8.0 CFM(0.224m³/min)
0.190 in H2O(47.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
27.3dB(A)
680 mW
7000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MF40100V1_V2_MF40101VX_V1_V2
MF40100V2-1000U-A99
FAN AXIAL 40X10MM VAPO 5VDC WIRE
Sunon Fans
12,704
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
7.0 CFM(0.196m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
20.6dB(A)
470 mW
5800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MF40100V1_V2_MF40101VX_V1_V2
MF40101VX-1000U-A99
FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
10,549
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
9.9 CFM(0.277m³/min)
0.250 in H2O(62.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
31.4dB(A)
1.05 W
8500 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MF50101V2-1000U-A99
MF50101V2-1000U-A99
FAN AXIAL 50X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
3,821
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 50mm L x 50mm H
10.00mm
11.0 CFM(0.308m³/min)
0.110 in H2O(27.4 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
25.6dB(A)
600 mW
4800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.043 lb(19.5 g)
MF50100V2-1000U-A99
MF50100V2-1000U-A99
FAN AXIAL 50X10MM VAPO 5VDC WIRE
Sunon Fans
3,245
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 50mm L x 50mm H
10.00mm
11.0 CFM(0.308m³/min)
0.110 in H2O(27.4 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
25.6dB(A)
430 mW
4800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.043 lb(19.5 g)
MF40100V1_V2_MF40101VX_V1_V2
MF40101V2-1000U-A99
FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
2,421
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
7.0 CFM(0.196m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
20.6dB(A)
480 mW
5800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MF50100V1-1000U-A99
MF50100V1-1000U-A99
FAN AXIAL 50X10MM VAPO 5VDC WIRE
Sunon Fans
211
재고 있음
1 : ₩8,611.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 50mm L x 50mm H
10.00mm
13.8 CFM(0.386m³/min)
0.150 in H2O(37.4 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
30.7dB(A)
780 mW
5800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.044 lb(19.96 g)
MF4020
MF40201VX-1000U-F99
FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
1,001
재고 있음
1 : ₩9,079.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
20.00mm
10.8 CFM(0.302m³/min)
0.290 in H2O(72.2 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작, 구속 회전자 센서
27.5dB(A)
960 mW
8000 RPM
3 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.064 lb(29.03 g)
MF4020
MF40201V2-1000U-G99
FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
954
재고 있음
1 : ₩9,079.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
20.00mm
7.7 CFM(0.216m³/min)
0.170 in H2O(42.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
21.0dB(A)
540 mW
6000 RPM
3 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.064 lb(29.03 g)
MF5015
MF50151V1-1000U-F99
FAN AXIAL 50X15MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
219
재고 있음
1 : ₩9,646.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 50mm L x 50mm H
15.00mm
17.0 CFM(0.476m³/min)
0.230 in H2O(57.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작, 구속 회전자 센서
33.0dB(A)
870 mW
6100 RPM
3 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.073 lb(33.11 g)
MF80251V1_MF80252V1_V2
MF80251V1-1000U-A99
FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
30,375
재고 있음
1 : ₩9,746.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 80mm L x 80mm H
25.00mm
41.0 CFM(1.15m³/min)
0.180 in H2O(44.8 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
33.0dB(A)
1.44 W
3200 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.167 lb(75.75 g)
MF80251V2_V3_MF80252V3_EF80251S1_EE80251S2_S3
MF80251V3-1000U-A99
FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
3,821
재고 있음
1 : ₩9,746.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 80mm L x 80mm H
25.00mm
33.0 CFM(0.924m³/min)
0.110 in H2O(27.4 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
28.0dB(A)
780 mW
2600 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.167 lb(75.75 g)
MF40201VX-1000U-G99
MF40201VX-1000U-G99
FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
173
재고 있음
1 : ₩9,930.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
20.00mm
10.8 CFM(0.302m³/min)
0.290 in H2O(72.2 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
27.5dB(A)
960 mW
8000 RPM
3 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.064 lb(29.03 g)
MF40101VX-1000U-G99
MF40101VX-1000U-G99
FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
2,243
재고 있음
1 : ₩10,001.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.00mm
9.9 CFM(0.277m³/min)
0.250 in H2O(62.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
31.4dB(A)
1.05 W
8500 RPM
3 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.035 lb(15.88 g)
MF60101V1_V2_V3
MF60101V1-1000U-A99
FAN AXIAL 60X10MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
3,055
재고 있음
1 : ₩10,086.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 60mm L x 60mm H
10.00mm
16.3 CFM(0.456m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
28.5dB(A)
1.3 W
4000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.051 lb(23.13 g)
MF92251V1_V2_V3_EF92251S1_EE92251S2_S3
MF92251V1-1000U-A99
FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
18,684
재고 있음
1 : ₩10,313.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 92mm L x 92mm H
25.00mm
51.5 CFM(1.44m³/min)
0.150 in H2O(37.3 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
34.0dB(A)
1.68 W
3000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.203 lb(92.08 g)
MF92251V1_V2_V3_EF92251S1_EE92251S2_S3
MF92251V3-1000U-A99
FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
6,269
재고 있음
1 : ₩10,313.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 92mm L x 92mm H
25.00mm
39.5 CFM(1.11m³/min)
0.100 in H2O(24.9 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
28.0dB(A)
900 mW
2400 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.203 lb(92.08 g)
MF20100V2-1000U-A99
MF20100V2-1000U-A99
FAN AXIAL 20X10MM VAPO 5VDC WIRE
Sunon Fans
5,317
재고 있음
1 : ₩10,441.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 20mm L x 20mm H
10.00mm
1.5 CFM(0.042m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
20.0dB(A)
400 mW
14000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.011 lb(4.99 g)
MF60151VX-1000U-A99
MF60151VX-1000U-A99
FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
13,569
재고 있음
1 : ₩10,696.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 60mm L x 60mm H
15.00mm
30.4 CFM(0.851m³/min)
0.220 in H2O(55.0 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
36.2dB(A)
2.22 W
5400 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.079 lb(35.83 g)
MF60151V3-1000U-A99
MF60151V3-1000U-A99
FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
3,570
재고 있음
1 : ₩10,696.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 60mm L x 60mm H
15.00mm
17.6 CFM(0.493m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
21.3dB(A)
580 mW
3000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.079 lb(35.83 g)
MF40200V1_V2_V3_MF40201VX_V1_V2_V3_MF40202VX_V1
MF40201VX-1000U-A99
FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE
Sunon Fans
4,457
재고 있음
1 : ₩10,824.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
20.00mm
10.8 CFM(0.302m³/min)
0.290 in H2O(72.2 Pa)
Vapo-Bearing™
튜브모양의 축
자동 재시작
27.5dB(A)
960 mW
8000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus, TUV
0.064 lb(29.03 g)
보기
/ 171

DC 브러시리스 팬(BLDC)


DC 팬 제품군에 속하는 제품은 공기 이동을 유도하고 일반적으로 48V 이하의 DC 전원으로 작동되는 전기 기계 제품입니다. 전류 생산에서 이러한 제품은 거의 모두 브러시리스 모터 기술을 기반으로 하지만, 속도 제어 및 피드백 메커니즘을 위한 프로비전을 포함하여 다른 특징을 가진 일부 변형도 존재합니다.