DC 브러시리스 팬(BLDC)

검색 결과 : 98
포장
박스벌크
전압 - 정격
5VDC12VDC24VDC
공기 유량
4.7 CFM(0.132m³/min)5.0 CFM(0.140m³/min)6.0 CFM(0.168m³/min)7.0 CFM(0.196m³/min)7.2 CFM(0.202m³/min)9.2 CFM(0.258m³/min)12.0 CFM(0.336m³/min)-
정압
0.060 in H2O(14.9 Pa)0.070 in H2O(17.4 Pa)0.080 in H2O(19.9 Pa)0.100 in H2O(24.9 Pa)0.120 in H2O(29.9 Pa)0.200 in H2O(49.8 Pa)0.340 in H2O(84.7 Pa)-
베어링 유형
슬리브씰링 슬리브
특징
-속도 센서(Tach)자동 재시작자동 재시작, 구속 회전자 센서자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)회전자 구속 센서
잡음
14.0dB20.0dB20.1dB25.0dB(A)26.3dB33.2dB33.4dB38.2dB38.2dB(A)-
전력(와트)
300 mW500 mW600 mW720 mW730 mW1.2 W1.45 W
RPM
4000 RPM4200 RPM4800 RPM6000 RPM8000 RPM10000 RPM-
종단
2 와이어 리드3 와이어 리드
침투 보호
-IP55 - 방진, 방수
작동 온도
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)-
승인 기관
-CE, cURus, TUV, URcURuscURus, TUV
중량
0.441 lb(200.00 g)-
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
98검색 결과
적용된 검색 기준 모두 제거

보기
/ 98
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
전압 - 정격
크기/치수
공기 유량
정압
베어링 유형
팬 유형
특징
잡음
전력(와트)
RPM
종단
침투 보호
작동 온도
승인 기관
중량
OD4010-24HSS
OD4010-24HSS
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
3,677
재고 있음
1 : ₩10,429.00000
박스
박스
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
7.0 CFM(0.196m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
씰링 슬리브
튜브모양의 축
자동 재시작
25.0dB(A)
1.45 W
4800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-12HSS
OD4010-12HSS
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
547
재고 있음
1 : ₩11,381.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
씰링 슬리브
튜브모양의 축
자동 재시작
33.2dB
720 mW
8000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-05HB55
OD4010-05HB55
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
7,795
재고 있음
1 : ₩14,021.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
-
튜브모양의 축
자동 재시작
33.4dB
500 mW
-
2 와이어 리드
IP55 - 방진, 방수
-
-
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-24HB02A
OD4010-24HB02A
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
16,552
재고 있음
5,760
공장
1 : ₩15,550.00000
박스
박스
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 구속 회전자 센서
33.4dB
1.45 W
8000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-12HB
OD4010-12HB
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
2,919
재고 있음
5,200
공장
1 : ₩17,151.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
33.4dB
720 mW
8000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-12MB
OD4010-12MB
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
1,820
재고 있음
4,120
공장
1 : ₩17,151.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
7.2 CFM(0.202m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
26.3dB
600 mW
6000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-24LB
OD4010-24LB
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
1,566
재고 있음
1 : ₩17,151.00000
박스
박스
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
4.7 CFM(0.132m³/min)
0.070 in H2O(17.4 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
20.1dB
730 mW
4000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-24MB
OD4010-24MB
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
1,550
재고 있음
4,240
공장
1 : ₩17,151.00000
박스
박스
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
7.2 CFM(0.202m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
26.3dB
1.2 W
6000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-24HB01A
OD4010-24HB01A
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
1,157
재고 있음
1 : ₩21,767.00000
박스
박스
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
33.4dB
1.45 W
8000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-12LB
OD4010-12LB
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
204
재고 있음
1 : ₩12,059.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
4.7 CFM(0.132m³/min)
0.070 in H2O(17.4 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
20.1dB
500 mW
4000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-05MB
OD4010-05MB
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
543
재고 있음
1,840
공장
1 : ₩17,151.00000
박스
박스
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
7.2 CFM(0.202m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
26.3dB
-
6000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-05HB
OD4010-05HB
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
509
재고 있음
4,640
공장
1 : ₩17,151.00000
박스
박스
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
33.4dB
500 mW
8000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-05HHB
OD4010-24HHB
Thermal Products
Orion Fans
295
재고 있음
1 : ₩17,151.00000
벌크
벌크
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
12.0 CFM(0.336m³/min)
0.340 in H2O(84.7 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
38.2dB(A)
1.45 W
10000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
-
OD4010-12HB02A
OD4010-12HB02A
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
111
재고 있음
40
공장
1 : ₩21,767.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 구속 회전자 센서
33.4dB
720 mW
8000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-05HSS
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
1,723
재고 있음
880
공장
1 : ₩11,381.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
씰링 슬리브
튜브모양의 축
자동 재시작
33.2dB
-
8000 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-05LB
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
431
재고 있음
1 : ₩12,059.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
4.7 CFM(0.132m³/min)
0.070 in H2O(17.4 Pa)
튜브모양의 축
-
20.1dB
300 mW
4000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-12MB02A
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
976
재고 있음
1,960
공장
1 : ₩14,021.00000
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
7.2 CFM(0.202m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 구속 회전자 센서
26.3dB
600 mW
6000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-12HB01A
OD4010-12HB01A
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
1,505
재고 있음
3,400
공장
1 : ₩15,305.00000
박스
박스
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
33.4dB
720 mW
8000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-05MB01A
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
384
재고 있음
1 : ₩15,305.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
7.2 CFM(0.202m³/min)
0.120 in H2O(29.9 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
26.3dB
-
6000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-05HB02A
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
858
재고 있음
1,200
공장
1 : ₩15,305.00000
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 구속 회전자 센서
33.4dB
500 mW
8000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
-
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-24LB01A
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
1,030
재고 있음
1 : ₩22,315.00000
벌크
벌크
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
4.7 CFM(0.132m³/min)
0.070 in H2O(17.4 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작, 속도 센서(회전속도계)
20.1dB
730 mW
4000 RPM
3 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010-24HB
OD4010-24HB
FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE
Orion Fans
0
재고 있음
리드 타임 확인
1 : ₩17,137.00000
박스
박스
활성
24VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
9.2 CFM(0.258m³/min)
0.200 in H2O(49.8 Pa)
튜브모양의 축
자동 재시작
33.4dB
1.45 W
8000 RPM
2 와이어 리드
-
-4 ~ 149°F(-20 ~ 65°C)
CE, cURus, TUV, UR
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-05LSS
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
0
재고 있음
리드 타임 확인
520 : ₩5,324.83077
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
5.0 CFM(0.140m³/min)
0.060 in H2O(14.9 Pa)
씰링 슬리브
튜브모양의 축
자동 재시작
14.0dB
-
4200 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-05MSS
FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE
Orion Fans
0
재고 있음
리드 타임 확인
520 : ₩5,324.83077
벌크
벌크
활성
5VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
6.0 CFM(0.168m³/min)
0.080 in H2O(19.9 Pa)
씰링 슬리브
튜브모양의 축
자동 재시작
20.0dB
-
4800 RPM
2 와이어 리드
-
14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C)
cURus
0.441 lb(200.00 g)
OD4010 Series
OD4010-12HHSS
FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE
Orion Fans
0
재고 있음
리드 타임 확인
520 : ₩5,324.83077
벌크
벌크
활성
12VDC
정사각형 - 40mm L x 40mm H
10.50mm
-
-
씰링 슬리브
튜브모양의 축
-
-
-
-
2 와이어 리드
-
-
-
0.441 lb(200.00 g)
보기
/ 98

DC 브러시리스 팬(BLDC)


DC 팬 제품군에 속하는 제품은 공기 이동을 유도하고 일반적으로 48V 이하의 DC 전원으로 작동되는 전기 기계 제품입니다. 전류 생산에서 이러한 제품은 거의 모두 브러시리스 모터 기술을 기반으로 하지만, 속도 제어 및 피드백 메커니즘을 위한 프로비전을 포함하여 다른 특징을 가진 일부 변형도 존재합니다.