KYOCERA AVX 탄탈룸 커패시터

검색 결과 : 41,482
계열
-*CLR79CLR81CLR90CLR91CWR09CWR15CWR19CWR29F72F72, Frameless™
포장
Digi-Reel®벌크컷 테이프(CT)테이프 및 릴(TR)테이프 및 박스(TB)트레이
제품 현황
Digi-Key에서 공급 중단기존 설계 전용단종최종 구매 가능일활성
정전 용량
0.1 µF0.12 µF0.15 µF0.22 µF0.33 µF0.47 µF0.68 µF1 µF1.5 µF2.2 µF3.3 µF4.7 µF
허용 오차
±5%±10%±20%
전압 - 정격
2 V2.5 V3 V4 V5 V6 V6.3 V8 V10 V15 V16 V20 V
유형
공형 코팅성형완벽한 시일링
ESR(등가 직렬 저항)
12m옴15m옴 @ 100kHz15m옴18m옴 @ 100kHz18m옴20m옴23m옴 @ 100kHz23m옴25m옴 @ 100kHz25m옴30m옴 @ 100kHz30m옴
작동 온도
-55°C ~ 125°C-55°C ~ 135°C-55°C ~ 150°C-55°C ~ 175°C-55°C ~ 200°C-55°C ~ 230°C
수명 @ 온도
300 시간 @ 200°C500 시간 @ 200°C1000 시간 @ 125°C1000 시간 @ 200°C1000 시간 @ 85°C2000 시간 @ 125°C2000 시간 @ 135°C2000 시간 @ 150°C2000 시간 @ 175°C2000 시간 @ 200°C2000 시간 @ 85°C10000 시간 @ 105°C-
실장 유형
섀시 실장스루홀표면 실장
패키지/케이스
2-SMD0201(0603 미터법)0402(1005 미터법)0402(1106 미터법)0602(1605 미터법)0603(1608 미터법)0805(2012 미터법)0905(2212 미터법)1005(2512 미터법)1206(3216 미터법)1210(3225 미터법)1210(3528 미터법)
크기/치수
0.024" L x 0.013" W(0.60mm x 0.33mm)0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm)0.043" L x 0.024" W(1.10mm x 0.60mm)0.063" L x 0.020" W(1.60mm x 0.50mm)0.063" L x 0.033" W(1.60mm x 0.85mm)0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm)0.079" L x 0.053" W(2.00mm x 1.35mm)0.081" L x 0.051" W(2.05mm x 1.30mm)0.081" L x 0.053" W(2.05mm x 1.35mm)0.085" Dia x 0.250" L(2.16mm x 6.35mm)0.087" L x 0.049" W(2.20mm x 1.25mm)0.098" Dia x 0.291" L(2.50mm x 7.40mm)
높이 - 장착(최대)
0.014"(0.35mm)0.020"(0.50mm)0.022"(0.55mm)0.024"(0.60mm)0.028"(0.70mm)0.030"(0.75mm)0.035"(0.90mm)0.039"(1.00mm)0.041"(1.05mm)0.047"(1.20mm)0.051"(1.30mm)0.052"(1.32mm)
리드 간격
0.098"(2.50mm)0.125"(3.18mm)0.197"(5.00mm)0.200"(5.08mm)0.250"(6.35mm)0.465"(11.80mm)-
제조업체 크기 코드
2E2H44H6-AALASBCD
정격
-AEC-Q200COTS
특징
고신뢰성고온군사, 습식 탄탈룸내장 퓨즈로 고장방지높은 신뢰성, 습식 탄탈룸범용습식 탄탈륨자동차자동차, 고신뢰성
고장률
-B(0.1%)C(0.01%)D(0.001%)M(1%)P(0.1%)R(0.01%)Z(비ER)
재고 옵션
환경 옵션
미디어
MARKETPLACE 제품
41,482검색 결과
적용된 검색 기준 모두 제거

보기
/ 41,482
비교
제조업체 부품 번호
주문 가능 수량
가격
계열
포장
제품 현황
정전 용량
허용 오차
전압 - 정격
유형
ESR(등가 직렬 저항)
작동 온도
수명 @ 온도
실장 유형
패키지/케이스
크기/치수
높이 - 장착(최대)
리드 간격
제조업체 크기 코드
정격
특징
고장률
1206 (3216 Metric)
TAJA106K010RNJ
CAP TANT 10UF 10% 10V 1206
KYOCERA AVX
225,293
재고 있음
1 : ₩486.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩122.13300
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±10%
10 V
성형
3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA106M010RNJ
CAP TANT 10UF 20% 10V 1206
KYOCERA AVX
96,394
재고 있음
1 : ₩486.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩123.08350
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±20%
10 V
성형
3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
F92 Series
F921C105MPA
CAP TANT 1UF 20% 16V 0805
KYOCERA AVX
13,321
재고 있음
1 : ₩486.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩120.01367
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
1 µF
±20%
16 V
성형
12옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
0805(2012 미터법)
0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm)
0.039"(1.00mm)
-
P
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA475K016RNJ
CAP TANT 4.7UF 10% 16V 1206
KYOCERA AVX
572,291
재고 있음
1 : ₩500.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩124.51950
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
4.7 µF
±10%
16 V
성형
4옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA106K016RNJ
CAP TANT 10UF 10% 16V 1206
KYOCERA AVX
151,287
재고 있음
1 : ₩514.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩129.28500
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±10%
16 V
성형
3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA105K016RNJ
CAP TANT 1UF 10% 16V 1206
KYOCERA AVX
129,169
재고 있음
1 : ₩514.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩127.16300
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
1 µF
±10%
16 V
성형
11옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA225K016RNJ
CAP TANT 2.2UF 10% 16V 1206
KYOCERA AVX
105,232
재고 있음
1 : ₩543.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩137.50150
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
2.2 µF
±10%
16 V
성형
6.5옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA106K006RNJ
CAP TANT 10UF 10% 6.3V 1206
KYOCERA AVX
37,119
재고 있음
1 : ₩557.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩139.35200
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±10%
6.3 V
성형
4옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA106M016RNJ
CAP TANT 10UF 20% 16V 1206
KYOCERA AVX
176,924
재고 있음
1 : ₩600.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩165.78800
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±20%
16 V
성형
3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
F93 Series
F930J476MAA
CAP TANT 47UF 20% 6.3V 1206
KYOCERA AVX
108,858
재고 있음
1 : ₩600.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩165.08050
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
47 µF
±20%
6.3 V
성형
2.5옴 @ 100kHz
-55°C ~ 125°C
2000 시간 @ 125°C
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
F93 SERIES 1411(3528) PKG
F931C106MBA
CAP TANT 10UF 20% 16V 1411
KYOCERA AVX
10,566
재고 있음
1 : ₩614.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩170.73200
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±20%
16 V
성형
2옴 @ 100kHz
-55°C ~ 125°C
2000 시간 @ 125°C
표면 실장
1411(3528 미터법)
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.091"(2.30mm)
-
B
-
범용
-
Capacitor
TAJB106K016RNJ
CAP TANT 10UF 10% 16V 1411
KYOCERA AVX
217,198
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩156.04250
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±10%
16 V
성형
2.8옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1411(3528 미터법), 1210
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.083"(2.10mm)
-
B
-
범용
-
Capacitor
TPSA106K010R1800
CAP TANT 10UF 10% 10V 1206
KYOCERA AVX
133,270
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩171.67550
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±10%
10 V
성형
1.8옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
F93 Series
F931C475MAA
CAP TANT 4.7UF 20% 16V 1206
KYOCERA AVX
67,797
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩175.20500
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
4.7 µF
±20%
16 V
성형
4옴 @ 100kHz
-55°C ~ 125°C
2000 시간 @ 125°C
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA226K006RNJ
CAP TANT 22UF 10% 6.3V 1206
KYOCERA AVX
60,838
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩156.04250
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
22 µF
±10%
6.3 V
성형
3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA105K025RNJ
CAP TANT 1UF 10% 25V 1206
KYOCERA AVX
57,956
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩156.04250
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
1 µF
±10%
25 V
성형
8옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
Capacitor
TAJB476M010RNJ
CAP TANT 47UF 20% 10V 1411
KYOCERA AVX
26,345
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩174.64050
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
47 µF
±20%
10 V
성형
1옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1411(3528 미터법), 1210
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.083"(2.10mm)
-
B
-
범용
-
F92 Series
F920J226MPA
CAP TANT 22UF 20% 6.3V 0805
KYOCERA AVX
15,815
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
3,000 : ₩158.95767
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
22 µF
±20%
6.3 V
성형
5옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
0805(2012 미터법)
0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm)
0.039"(1.00mm)
-
P
-
범용
-
Capacitor
TCA1C106M8R
CAP TANT 10UF 20% 16V 1206
KYOCERA AVX
11,744
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩158.35000
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±20%
16 V
성형
3.5옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
F93 Series
F931A106KAA
CAP TANT 10UF 10% 10V 1206
KYOCERA AVX
11,104
재고 있음
1 : ₩629.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩156.83550
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±10%
10 V
성형
3옴 @ 100kHz
-55°C ~ 125°C
2000 시간 @ 125°C
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
Capacitor
TAJB106M016RNJ
CAP TANT 10UF 20% 16V 1411
KYOCERA AVX
146,228
재고 있음
1 : ₩657.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩180.62050
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
10 µF
±20%
16 V
성형
2.8옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1411(3528 미터법), 1210
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.083"(2.10mm)
-
B
-
범용
-
Capacitor
TAJB226K016RNJ
CAP TANT 22UF 10% 16V 1411
KYOCERA AVX
128,371
재고 있음
1 : ₩657.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩162.93000
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
22 µF
±10%
16 V
성형
2.3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1411(3528 미터법), 1210
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.083"(2.10mm)
-
B
-
범용
-
Capacitor
TAJB105K035RNJ
CAP TANT 1UF 10% 35V 1411
KYOCERA AVX
23,214
재고 있음
1 : ₩657.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩162.66550
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
1 µF
±10%
35 V
성형
6.5옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1411(3528 미터법), 1210
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.083"(2.10mm)
-
B
-
범용
-
1206 (3216 Metric)
TAJA226K010RNJ
CAP TANT 22UF 10% 10V 1206
KYOCERA AVX
370,972
재고 있음
1 : ₩672.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩169.55300
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
22 µF
±10%
10 V
성형
3옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1206(3216 미터법)
0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm)
0.071"(1.80mm)
-
A
-
범용
-
Capacitor
TAJB476K010RNJ
CAP TANT 47UF 10% 10V 1411
KYOCERA AVX
350,057
재고 있음
1 : ₩672.00000
컷 테이프(CT)
2,000 : ₩166.90250
테이프 및 릴(TR)
테이프 및 릴(TR)
컷 테이프(CT)
Digi-Reel®
활성
47 µF
±10%
10 V
성형
1옴
-55°C ~ 125°C
-
표면 실장
1411(3528 미터법), 1210
0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm)
0.083"(2.10mm)
-
B
-
범용
-
보기
/ 41,482

KYOCERA AVX 탄탈룸 커패시터


커패시터는 전기 전하를 저장하는 수동 전자 장치입니다. 탄탈룸 커패시터는 탄탈룸 금속으로 만들어진 양극 전극(+), 음극의 역할을 하는 전해질, 유전체 역할을 하는 얇은 탄탈룸 산화물 절연층으로 구성됩니다. 탄탈룸 커패시터는 낮은 중량에서 단위 부피 당 정전 용량 전압(CV)이 높고 신뢰성이 높은 것으로 알려져 있습니다.